Missió i valors

La Lliga Reumatològica Catalana és una entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública pel Ministeri de l’Interior i dedicada des de fa més de vint anys a oferir suport, acompanyament i assessorament a les persones amb malalties reumàtiques i als seus familiars, així com a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb una malaltia reumàtica.

L’entitat està formada per persones amb malalties reumàtiques, familiars, professionals i persones i entitats interessades per l’àmbit de la salut en general i de la reumatologia en particular.

La missió de la Lliga està descrita en l’Article 2. Finalitats i fins socials dels seus estatuts:

La finalitat d’aquesta Associació consisteix a promoure i desenvolupar, a nivell individual i social, la lluita contra totes les malalties reumàtiques, facilitant la informació, ajuda psíquica i col•laboració assistencial que sigui precisa, tant per la seva prevenció, com per al seu tractament i rehabilitació, amb prestació de serveis d’assistència personal als associats, oferint-los quelcom que estigui al seu abast per tal d’assolir objectius que beneficien tots els afectats per a aquesta mena de malalties en qualsevol de les seves manifestacions.

Els valors que defensa la Lliga són: el compromís incondicional amb la societat i amb les persones que pateixen malalties reumàtiques en particular, la multidisciplinarietat, la inclusió de les persones que tenen malalties reumàtiques en tots els àmbits de la societat i la transferència de coneixement a tots els agents que intervenen en l’àmbit de les malalties reumàtiques.