Projecte Social de la Lliga

Projecte social de la Lliga

  1. Projecte d’atenció i suport individual: atenció telefònica, atenció psicològica i atenció social.
  2. Projecte d’atenció i suport grupal: mitjans i eines per a la resolució de dificultats i Grups d’Ajuda Mútua.
  3. Projecte informatiu: elaboració del fons documental de consulta, el blog, les eines 2.0 i el butlletí, així com organització de conferències.
  4. Projecte de manteniment de la salut: física, mental i social.
  5. Projecte de divulgació de l’entitat i sensibilització vers les malalties reumàtiques: edició de llibrets informatius, dels tríptics de l’entitat, de material sobre activitats i conferències i de la pàgina web.
  6. Projecte de foment de la cooperació: entre les entitats municipals, amb la comunitat mèdica i amb altres serveis públics o privats.
  7. Projecte d’atenció telefònica: a persones que viuen soles o amb grans dependències.
  8. Pla de defensa de drets del col·lectiu.
  9. Programa d’inserció i integració laboral de persones afectades per una malaltia reumàtica.
  10. Programa de desenvolupament de l’àrea infantil de la Lliga i de sensibilització sobre les malalties reumàtiques en la població infantil i juvenil.

Les malalties reumàtiques afecten la persona que les pateix i el seu entorn més immediat, per això és imprescindible crear estructures professionals de suport amb la finalitat d’ajudar a cobrir les seves necessitats biopsicosocials: atenció psicològica, atenció social, exercicis, activitats i conferències dirigides a l’augment de l’autonomia de la persona, qualitat ssistencial… Paral·lelament també s’ha de vetllar per la sensibilització i la informació de la població general.

És per aquest motiu que la Lliga Reumatològica Catalana va néixer i continua amb la seva tasca des de fa més de 20 anys. L’entitat és conscient de la complexitat d’aquests processos i vol acompanyar les persones afectades i el seu entorn més immediat.

Es pretén cobrir un buit en l’atenció de necessitats comunes d’aquest col·lectiu i es volen assolir els següents objectius: