Convocatòria d’Assemblea General

Convocatòria d’Assemblea General

La Junta Directiva de la Lliga Reumatològica Catalana el/la convoca a la propera Assemblea General que enguany es celebra el divendres 15 de març de 2019 a les 18:00 hores, a la seu central de la Lliga a Barcelona, carrer Llibertat, 48 baixos, 08012 Barcelona.

 

Amb el següent ordre del dia:

1.        Benvinguda

2.        Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

3.        Situació actual de la Lliga.

4.        Memòria Social 2018

5.        Balanç econòmic 2018 i rendició de comptes.

6.        Projecte Social 2019

7.        Proposta, i aprovació si s’escau, dels ingressos i les despeses per a l’any 2019

8.        Baixes, altes i propostes de la Junta Directiva.

9.        Agraïments.

10.      Torn obert de paraula.

La celebració de l’Assemblea sempre és una data important perquè ens trobem tots els membres de l’associació. També, és el moment en què, des de la Junta Directiva, els podem fer partícips del nostre treball i de les nostres il·lusions, a la vegada que recollim propostes, necessitats i idees.

Desitgem, doncs, poder saludar-los personalment en aquesta cita tan important. Rebin una afectuosa salutació,

 

Elisenda de la Torre Hervera

Presidenta

Barcelona, 14  de febrer de 2019