Presentació "Les UE per l’atenció de les persones amb SSC".

Presentació “Les UE per l’atenció de les persones amb SSC”.

Conferència amb motiu de la reinauguració de la Lliga el 22 de maig de 2018.