Psicologia

Des de l’equip professional de l’entitat es fa una tasca continuada de suport i assessorament psicosocial, que generalment és la porta d’entrada als serveis de la Lliga. Sovint les visites deriven d’una primera trucada per demanar informació o per atendre una situació de dol i de malestar.

Atenció telefònica

És un dels serveis més demanats, i l’entitat hi dedica un esforç important. Són moltes les persones que truquen davant d’un primer diagnòstic, i n’hi ha d’altres amb un procés llarg de malaltia que busquen assessorament i atenció mèdica o psicosocial. S’ofereix informació i assessorament sobre recursos, i també (i de forma prioritària) un espai de contenció i escolta. De fet, les persones que atenen al telèfon són voluntaris i voluntàries de la Lliga que també pateixen una malaltia reumàtica. Amb el seu testimoni i experiència, la comprensió cap a l’altra persona és molt més elevada.

SERVEI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA
Seu: totes les Seus
Horari: amb hora concertada
Preu: gratuït
Requisit: ser soci de la Lliga

Atenció psicològica especialitzada

Una de les finalitats de la Lliga és donar atenció psicològica als socis, sòcies i familiars per ajudar-los a conviure amb la malaltia. Ara, l’entitat reforça aquesta assistència amb la posada en marxa del servei psicoterapèutic.

Suport individual

Per satisfer la demanda dels associats es dóna la possibilitat de fer sessions amb les psicòlogues de l’entitat amb un preu competitiu de 35 €. La persona pot fer tantes sessions de psicoteràpia com vulgui. Una entrevista gratuïta va inclosa en la quota de soci.

Aquest servei és obert a totes les persones que ho vulguin, sense necessitat que pateixin una malaltia reumàtica. L’únic requisit que es demana es fer-se soci i pagar la quota mensual de 4,16 €. Per exemple, “si a un familiar o amic li interessa aquest servei perquè un psicòleg li costa més car que a la Lliga -explica Patricia Planas, psicòloga de la Lliga- pot accedir-hi per 35 € més la quota d’associat”.

Amb el nou servei psicoterapèutic, per tant, la Lliga vol millorar l’atenció psicològica dels socis i sòcies. “Molta gent diu que no necessita el psicòleg perquè explica les coses als amics. Però els amics tenen una implicació afectiva i emotiva amb tu i no poden ser objectius, ni tampoc estan preparats professionalment per ajudar-te amb eficàcia”, diu la Patricia.

SERVEI PSICOTERAPÈUTIC INDIVIDUAL
Seu: totes les Seus
Horari: amb hora concertada
Preu: 35 € / sessió. Primera visita gratuïta.
Requisit: ser soci de la Lliga
Nota: les visites s’hauran d’anul·lar amb una setmana d’antelació, de no ser així s’abonaran igualment.

Suport grupal

La Lliga Reumatològica Catalana ofereix suport en el manteniment i el foment de les habilitats socials i de les xarxes de relacions de les persones afectades. La formació del grup estimula la capacitat de cada persona per tenir cura de si mateixa i per buscar alternatives que millorin la seva qualitat de vida. És un exercici d’expressió (posar paraules als sentiments), d’escolta (interior i exterior) i de reflexió. Posa de manifest els mecanismes interns que dificulten la convivència amb la malaltia i fomenta l’autoestima. El grup dóna una identitat social als problemes privats i ajuda a sortir de l’aïllament i la soledat que provoquen el dolor i les situacions de pèrdua. És un espai on es comparteixen experiències i s’aprèn del contacte amb altres persones que es troben en situacions semblants.

SERVEI PSICOTERAPÈUTIC GRUPAL
Seu: totes les Seus
Horari: reunió quinzenal o mensual
Preu: gratuït.
Requisit: ser soci de la Lliga

Tipologia de grups a la Lliga

  • Grups d’Ajuda Mútua (GAM): Un GAM és un conjunt de persones afectades per una situació semblant que es reuneixen per compartir experiències i aprendre del contacte amb els altres sense la presència continuada d’una terapeuta. Aquestes relacions milloren la qualitat de vida del soci o sòcia gràcies a la convivència entre iguals. La nostra associació ha estat una de les primeres a Catalunya que ha constituït els GAM com a espai d’autoajuda entre els associats/ades. Avui els GAM continuen essent un dels serveis més sol•licitats i valorats.
  • Grups psicoterapèutics: Les persones afectades per una situació semblant es reuneixen amb la presència d’un terapeuta per treballar algun aspecte de la seva vida que no acaba de funcionar del tot bé. Quan el grup està preparat, el professional s’hi desvincula i el grup pot esdevenir un GAM.
  • Grups psicoeducatius: El seu objectiu es treballar els límits i les emocions amb la presència d’un terapeuta. Mitjançant la col·laboració amb un projecte desenvolupat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat per a persones amb fibromiàlgia, la Lliga ha posat en marxa tres d’aquests grups.
  • Grup de voluntariat: Hi ha persones de la Lliga que es comprometen a col·laborar en les tasques de l’entitat de forma continuada, segons la seva disponibilitat. Dins d’aquest grup existeix un subgrup anomenat  Acollida que requereix una preparació prèvia. Un psicòleg forma els acollidors per fer seguiments telefònics a les persones que no es poden apropar físicament a la seu o per rebre les persones que vénen per primer cop a la Lliga.