Nutricionista

Nutricionista

Un dels serveis que ofereix la Lliga per millorar la qualitat de vida és el servei de nutricionista.

El nutricionista, a la Lliga, és el professional encarregat de:

– Establir unes pautes alimentàries personalitzades i equilibrades en persones amb requeriments especials: artrosi, síndrome de fatiga, fibromiàlgia, etc.
– Fer una reeducació alimentària i modificar els hàbits en persones amb excés de pes.
– Fer recomanacions dietètiques en situacions específiques: colesterol, hipertensió arterial, intoleràncies alimentàries, etc.

SERVEI DE NUTRICIONISTA
Seu: Barcelona
Horari: amb hora concertada (tel. 93 207 77 78 o lalliga@lligareumatologica.org)
Preu: 16 € la sessió d’1h.
Requisit: ser soci de la Lliga
Nota: les visites s’hauran d’anul·lar amb una setmana d’antelació, de no ser així s’abonaran igualment.