Objectius de la Lliga

Volem millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen una malaltia reumàtica: aquest és l’únic propòsit de tots els que formem la Lliga Reumatològica Catalana. Amb aquesta fita, treballem dia rere dia en cinc eixos fonamentals:

 

INFORMEM de manera clara i entenedora sobre les malalties reumàtiques i els àmbits que hi queden afectats: social, psicològic, laboral, jurídic, econòmic, etc.

DONEM SUPORT a les persones que conviuen amb malaties reumàtiques i als seus familiars oferint-los acompanyament i mitjans per resoldre les dificultats que comporta la convivència amb la malaltia.

INVESTIGUEM per millorar la qualitat de vida del col·lectiu col·laborant amb els professionals dels diferents àmbits (sanitari, psiquiàtric i psicològic, social, rehabilitador,etc.).

DIVULGUEM en la societat la informació sobre les malalties reumàtiques i sobre la incidència i les conseqüències individuals i socials d’aquestes malalties.

PARTICIPEM en els diferents fòrums i organismes on es decideixen les polítiques i actuacions relacionades amb les persones afectades per reumatismes amb el fi de millorar-ne l’atenció sociosanitària.