XIV Congrés de l'AIFiCC a Tarragona

XIV Congrés de l’AIFiCC a Tarragona

El passat 18 d’abril es va celebrar el XIV Congrés de l’AIFiCC a Tarragona i la nostra col·laboradora Elisenda va participar a la taula rodona “Atenció centrada en la persona: sinèrgies entre professionals, ciutadans i comunitat”. A la mateixa taula hi havia representants de CAR Salou, Associació de Celíacs de Barcelona i l’Associació de diabetes de les Comarques Tarragonines.

Taula rodona “Atenció centrada en la persona: sinèrgies entre professionals, ciutadans i comunitat”.

Sota el lema: Catalunya Batega Salut, el congrés d’enguany té un accent especial a l’atenció centrada en la persona, la comunitat i la salut mental, un canvi d’orientació en les cures infermeres. Es pretén donar eines i millorar les habilitats en tasques preventives i de promoció de la salut.

D’entre els comentaris que els participants van fer durant el congrés, destaquem els següents que recollim de les xarxes socials de l’AIFICC:

“Hem passat de centrant-nos en la malaltia, a fer-ho en la persona. Fonamental pel canvi cap a un millor atenció i benestar.”

“Per poder informar al pacient cal tenir una escolta activa i no jutjar, així resoldrà els dubtes que té i generarà empàtia. Cal establir una comunicació de confiança bidireccional”

“S’ha de generar una xarxa de col·laboració entre les entitats i associacions de malalts i amb el sistema sanitari per posar realment a la persona en el centre”
“Los pacientes insisten en que los médicos tienen que recetar asociaciones de pacientes y que todos tenemos que ir de la mano.”