Programa Pacient Expert Catalunya© en artritis reumatoide.

Programa Pacient Expert Catalunya© en artritis reumatoide.

Què és el Programa Pacient Expert Catalunya© en artritis reumatoide?

El Programa Pacient Expert Catalunya® (PPE-CAT®) en artritis reumatoide és un programa del Departament de Salut per millorar la qualitat de vida de les persones amb aquesta malaltia. Aquest Programa funciona des de fa anys (2006) amb d’altres malalties com diabetes, insuficiència cardíaca, deshabituació tabàquica, etc.

En el cas del PPE-CAT® que ens ocupa, l’objectiu és potenciar l’autocura, la corresponsabilitat i l’autonomia de les persones que conviuen amb artritis reumatoide.

La finalitat del PPE-CAT® en artritis reumatoide és millorar la comprensió de la malaltia per part de les persones que participen al grup mitjançant la transferència i l’intercanvi de coneixements del “Pacient Expert” amb la resta de persones, promoure canvis d’hàbits que millorin la qualitat de vida i la convivència amb la malaltia com una part més del procés assistencial.

Es tracta d’un projecte multidisciplinari en què es treballa conjuntament entre professionals de l’àmbit sanitari i persones afectades de la següent manera: els professionals sanitaris preparen un material per poder formar el que serà la persona anomenada “Pacient Expert”, que posteriorment serà la persona que conduirà el grup de persones amb artritis reumatoide, mentre els professionals sanitaris passaran a fer un paper d’observadors del grup sense poder intervenir durant les sessions.

Aquesta persona que el PPE-CAT® anomena Pacient Expert es tria entre el grup de persones que tenen artritis reumatoide i ha de complir una sèrie de requisits: voluntarietat, disponibilitat, conviure fa un temps amb l’artritis reumatoide essent capaç de responsabilitzar-se de la malaltia, saber-se cuidar identificant els símptomes i disposar d’eines en el seu dia a dia per gestionar l’impacte físic, emocional i social del que significa conviure amb l’artritis reumatoide. Així mateix es valoren les capacitats d’empatia, interès per ajudar, motivació i habilitats comunicatives de la persona.

Aquesta valoració es fa mitjançant una entrevista estructurada, seguida d’uns qüestionaris dissenyats per a la valoració dels coneixements sobre la malaltia i habilitats en el seu maneig en el dia a dia.

En totes les malalties del programa, inclosa la d’artritis reumatoide, el PPE-CAT® consta de 9 sessions d’una hora i mitja de durada al llarg de dos mesos i mig. Les sessions inclouen una part teòrica i una altra de pràctica. El nombre de participants es limita a ’entre 10 i 12 persones, amb la finalitat de garantir una comunicació fluida i efectiva entre els participants del grup.

Durant el mes de juliol se’m va estar formant com a Pacient Expert en artritis reumatoide, el 28 de setembre es va fer la primera sessió informativa amb persones amb artritis reumatoide de l’Hospital de Bellvitge, l’Hospital de Sant Boi i l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi per tal de començar amb una prova pilot el grup de PPE-CAT® en artritis reumatoide.

Després d’acabar amb les 9 sessions de que consta el programa, al tractar-se d’una prova pilot, s’haurà de valorar el material emprat i retocar allò que es consideri, per consensuar amb els autors la guia i el material educatiu.

Actualment ja hem passat la meitat de sessions, acabarem les trobades a mitjans de desembre, tot esperant els resultats del Programa per poder posar-lo en marxa a tot el territori.

Més informació al web Canal Salut: https://canalsalut.gencat.cat/ca/sistema-de-salut/participacio/pacient_expert/